logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Fælles mål 2009 - Dansk som andetsprog

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed omsprog og sprogtilegnelse og omdansk kultur. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.

Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens sproglige og kulturelle baggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for
en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund, samt forberede til videre uddannelse. 

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Læs dokument