logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
Forenklede fælles mål - dansk som andetsprog - basisundervisning

Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.

Stk. 2. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse.

Stk. 3. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet.

Læs dokument

Videns- og færdighedsområder