logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

2002
Danmark
Forskningsbaseret viden om alsidig udvikling

Formålet med denne publikation er at bidrage til en bedre folkeskole ved at inspirere og understøtte arbejdet med at sikre evidensinformerede undervisningsformer og læringsmiljøer. Publikationen søger at skabe et afsæt for et fælles vidensgrundlag på området ved at formidle indsamlet viden fra en omfattende forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer på skoleområdet. Ambitionen er, at denne viden kan bruges aktivt i den danske folkeskole som afsæt for debatter, lokale dialoger og inspiration til nye initiativer.

Læs dokument

Videns- og færdighedsområder