logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Fælles Mål 2009 – Modersmålsundervisning – Faghæfte 46

Formålet med modersmålsundervisningen er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv fremmes.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forudsætninger for at indgå aktivt i skole- og samfunds - liv samt forberede dem til videre uddannelse. Undervisningen skal give eleverne indsigt i oprindelseslandets kultur- og samfundsforhold, blandt andet for at lette elevernes eventuelle tilbagevenden til dette land.

Læs dokument