logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1977
Danmark
1981
Danmark
1984
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Historie (med samfundslære)

Formålet med folkeskolens historieundervisning er at vække og udvikle elevernes interesse for, hvorledes menneskene har levet gennem tiderne og har skabt såvel de svundne kulturer som de nu bestående kulturformer. Det må tilstræbes at give børnene en efter deres alderstrin og modenhed afpasset historisk viden. I de første 7 skoleår må der lægges hovedvægt på Danmarkshistorien, men jævnsides hermed må man tilsigte at orientere børnene om europæiske og verdenshistoriske begivenheder og forhold.

Det er vigtigt, at eleverne vænnes til at betragte problemerne ud fra synspunktet ligeberettigelse mellem folkeslagene. En stor opgave knytter sig her til fremstillingen af de fremmede verdensdeles historiske udvikling., ikke mindst i de økonomisk og teknisk tilbagestående områder. FN og dets særorganisationer må inddrages i undervisningen ved, at man på en konkret og livsnær måde søger at skildre det arbejde, de udfører, med det mål for øje at gøre børnene interesserede i de igangværende bestræbelser for at løse menneskehedens fælles problenier i et godt og fordrageligt internationalt samarbejde.

Læs dokument