logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1977
Danmark
1981
Danmark
1984
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Historie

Eleverne skal i historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.
 

Læs dokument