logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1980
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
Specialpædagogisk bistand 1980 – elever med sprog- eller talevanskeligheder

Reglerne om specialundervisning til elever med sprog- eller talevanskeligheder findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 436 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til elever med sprog- eller talevanskeligheder. Bekendtgørelsen omfatter elever på 1.–10. klassetrin.

Læs dokument