logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1980
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
Specialpædagogisk bistand 1980 til småbørn

Ved lov nr. 302 af 8. juni 1978 blev der i folkeskoleloven tilføjet en bestemmelse, § 3 a, stk. 1, om, at der efter regler fastsat af undervisningsministeren tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og i lovens § 19, stk. 1 og 2, er der fastsat en ansvarsfordeling mellem kommune og amtskommune, således at kommunen som udgangspunkt tilbyder bistanden, mens amtskommunen skal sørge for bistanden, hvis det drejer sig om småbørn, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

Læs dokument