logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1980
Danmark
1980
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
Specialpædagogisk bistand 1982 – Elever med synsvanskeligheder

I overensstemmelse med de givne bestemmelser om folkeskolens formål, som det er udtrykt i folkeskoleloven, er det folkeskolens opgave gennem den specialpædagogiske bistand at give elever med synshandicap mulighed for at udvikle sig i det miljø, der fysisk, psykisk og socialt giver de gunstigste betingelser med hensyn til selve skoleforløbet og tiden efter skolegangens ophør. Reglerne om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til synshandicappede elever findes i undervisningsinisteriets bekendtgørelse nr. 438 af 22. oktober 1979, som er optaget som bilag I til vejledningen. Arten og graden af synshandicappet og af eventuelle ledsagehandicap er bestemmende for formen for og omfanget af denne specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand.

Læs dokument