logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1980
Danmark
1980
Danmark
1982
Danmark
1982
Danmark
Specialpædagogisk bistand 1982 – Elever med hørevanskeligheder

Reglerne om specialundervisning til elever med hørenedsættelse findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 439 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til hørehæmmede elever.

Læs dokument