Fælles Mål 2009 – Naturfag – 10. klasse – Faghæfte 37

Formålet med undervisning i naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, teknologi, miljø og sundhed. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder anvendt på problemstillinger og sammenhænge, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt. Stk. 2. Undervisningen bygger […]

Fælles Mål 2009 – Naturfag – 10. klasse – Faghæfte 37 Read More »