Skolehavegerning

I henhold til folkeskolelovens § 17, stk. 1, kan skolehavegerning optages på undervisningsplanen. Hidtil har arbejdet og undervisningen i de fleste skolehaver imidlertid været fritidsbeskæftigelse, og den efterfølgende vejledning bygger derfor i hovedsagen på en sådan ordning.

Skolehavegerning Read More »