logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2015
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
Erhvervsorientering

Erhvervsorienteringens hovedformål er at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af erhverv eller fortsat uddannelse ved at give dem kendskab til valgmulighederne, deres egne forudsætninger og de praktiske problemer, der knytter sig til det at træffe en bestemmelse på dette område og føre den ud i livet. 

Dette indebærer tillige, at eleverne må modtage visse dele af en elementær samfundsorientering, omfattende de forhold i samfundslivet, som møder den unge i hans egenskab af arbejdende borger.

Erhvervsorienteringen rummer endvidere et almendannende sigte, ikke blot gennem den egentlige samfundsorientering, men også i forbindelse med den konkrete viden om de forskellige erhverv og uddannelser.

Læs dokument