logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2015
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 33 - Økonomi

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse af den økonomiske sammenhæng, den øko­nomiske udvikling, de økonomisk-politi­ ske målsætninger og de økonomisk-poli­tiske indgreb. Der lægges i denne forbin­delse vægt på, at eleverne får forståelse af forholdet mellem de økonomiske driv­ kræfter og faktorer af ikke-økonomisk karakter. Disse sidste kan indgå i og stride imod de økonomisk-politiske mål­ sætninger og indgreb. Derved skal ele­verne opnå mulighed for at forstå og vurdere den fremlægning af disse forhold i den offentlige debat, som de møder i massemedierne – og således økonomisk­ politisk blive mere forbrugerbevidste.

[…]

Læs dokument