logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2015
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 19 - Valgfaget Elektronik

Al undervisning i folkeskolen, altså også undervisningen i et valgfag som elektronik, bør stile mod at indfri folkeskolens formål, sådan som dette er anført i folkeskoleloven.

Sigtet med denne vejledning er da – gennem en beskrivelse af elektronikundervisningens mål, tilrettelæggelse og indhold – at støtte læreren i hans planlægning af undervisningen i faget.

[…]

Læs dokument