logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2015
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 34 - Virksomhedslære

Formålet med undervisningen i virksom­hedslære på folkeskolens 8.–10. klasse­ trin er, at eleverne opnår viden om og forståelse for:

1. De gensidige forhold mellem men­nesker, virksomheder og samfundet, her­under forskellige samfundsinteresser vedrørende produktions- og ejendoms­forhold.

2. De væsentlige love og aftaler, som er gældende på arbejdsmarkedet.

3. Virksomhedernes indre struktur og funktion.

Læs dokument