logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2015
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 19 - Uddannelses- og erhvervsorientering

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse og til de forhold og vilkår, der er knyttet hertil. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne klargør sig deres egne forudsætninger og forventninger med hensyn til fremtidig uddannelse og beskæftigelse, herunder også de muligheder for at udvikle den enkeltes forudsætninger og interesser, som afhænger af yderligere indsigt og personlig udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får et bedre grundlag for at forberede deres uddannelses- og erhvervsvalg, og til, at de betragter valg af uddannelse, erhverv og arbejdsplads som en række beslutninger, der må træffes under skiftende sociale og økonomiske vilkår.

Læs dokument