logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1976
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen. Formning (tegning og småsløjd m. v.).

Formålet med undervisningen i faget formning er:

at bevare og stimulere børnenes umiddelbare evne for og lyst til at udtrykke sig i billeder,

at hjælpe dem med at udvikle færdigheder, som kan være dem til praktisk nytte i skolen og hverdagen,

at danne det: naturlige grundlag for sund vurdering og forståelse af kunst, at sætte i gang med gode fritidsbeskæftigelser og

at bidrage til sider af karakteropdragelsen som selvstændighed, samarbejdsvilje, tolerance, sans for orden og ærlighed i udtryk.

Læs dokument