logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 6 - Formning 1976

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem også i deres fritid.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvider deres forståelse af billedmæssige udtryksformer og dermed deres mulighed for selvstændigt at vurdere dem.

Læs dokument