logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Klare mål - Faghæfte 8 - Billedkunst

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.

Stk. 3. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.

Læs dokument