logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1961
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1984
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen. Dansk.

Det må betragtes som en af skolens hovedopgaver at opøve hver enkelt elev i at beherske modersmålet så godt som muligt, både hvad angår forståelse af tale- og skriftsprog, øvelse i at læse og færdighed i selv at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Herved imødekommes ikke blot det daglige livs krav i de praktiske forhold, men der skabes tillige grundlag for en personlig udvikling, ligesom følelsen af samhørighed og fællesskab styrkes. Gennem udvalg af nyere og ældre litteratur skal eleverne indføres i dansk prosa og poesi og tillige gøres bekendt med oversat litteratur, fortrinsvis fra de nordiske lande. Endvidere gives der vejledning i norsk og svensk.

Læs dokument