logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
Seksualundervisning

Udvalget har fundet det rimeligt at inddrage spørgsmålet om seksualundervisning i sine overvejelser, uanset at dette emne ifølge loven ikke er obligatorisk i skolen. Det er udvalgets opfattelse, at dette spørgsmål er så vigtigt, at skolen må beskæftige sig med det. Dette sker allerede i et ret betydeligt omfang. Der henvises her til den undersøgelse, Den alm. danske Lægeforening har foretaget, og som er nærmere omtalt i Ugeskrift for Læger den 26/6 1958. Ifølge de heri givne oplysninger udsendtes der spørgeskemaer til ca. 10 procent af skolerne i landet. Skemaerne indeholdt spørgsmål udformet således, at besvarelserne gav et billede af seksualundervisningens geografiske fordeling, elevernes aldersklasser og karakteren af det stof, der blev inddraget i undervisningen.

Læs dokument