logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
Familiekundskab

Blandt de nye discipliner, der i henhold til lov af 7. juni 1958 skal tages op, er familiekundskab. Det hedder herom i folkeskolelovens § 17, stk. 5:

»Fra 7. skoleår skal der gives undervisning i familiekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhørende emner naturligt knytter sig.«

Det er ikke blot i hovedskolen, faget skal med på undervisningsplanen. Det hedder om undervisningen i realafdelingen i § 21, stk. 1:

»Efter ministerens nærmere bestemmelse gives der undervisning i familiekundskab.«

Selv om det drejer sig om et nyt krav i loven, kan det med rette hævdes, at man ofte i den hidtidige skole er kommet ind på emner, der vedrører familiens problemer. En række fag frembyder naturlige muligheder herfor.

Læs dokument