logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 20 - Barnepleje

Formålet for faget barnepleje er at give eleverne

– viden og færdigheder vedrørende småbørns pasning og pleje,
– kendskab til og forståelse for forhold, som kan fremme børns udvikling
– indsigt i det ansvar, der følger med at have med børn at gøre, og i alm. forekommende opdragelsesspørgsmål,
– orientering om samfundets støtte og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn.

Læs dokument