logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 20 - Sundhedslære

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de grundlæggende forudsætninger for menneskets sundhed og almene trivsel og et særligt kenskab til udbredte nydelses- og rusmidler og disses skadelige virkninger.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med deres egne muligheder for at forebygge sygdomme og for at undgå brug eller misbrug af nydelsesog rusmidler, og at de bliver bekendt med samfundets muligheder for at bidrage hertil.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af fysisk og psykisk sundhed, herunder for de problemer, der er knyttet til misbrug af nydelses- og rusmidler.

Læs dokument