logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2005
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 28 - Barnepleje

Formålet med undervisning i barnepleje er, at eleverne erhverver viden om småbørns pasning og pleje og om samfundets støtte- og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder, der gør dem egnede til at tage vare på småbørn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får kendskab til og forståelse for de forhold, der kan fremme børns udvikling, og til, at eleverne kan blive sig det ansvar bevidst, som følger med at have med børn at gøre.

Læs dokument