logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
1961
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 22 - Fotolære

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne erhverver viden om grundlæggende fotografiske processer og materialer, og at de tilegner sig færdigheder i fotografisk teknik og udtryksform. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres evne til at bedømme fotografiske billeders indhold og komposition.

Læs dokument