logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
1961
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Fotolære - Faghæfte 26

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddelelsesog udtryksmiddel. Stk. 2. Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til og mulighed for at arbejde med for skellige fotografiske teknikker og få forståelse af deres betydning i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. 

Læs dokument