logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Teater- og filmkundskab (drama og film i undervisningen)

I Danmark har et stigende antal lærere fra 1953 i større eller mindre omfang arbejdet med filmkundskab i skolen. Dansk Skolescene har i samarbejde med Statens Filmcentral støttet disse lærere ved kursusvirksomhed, indsamling af erfaringer såvel her hjemme som i udlandet samt ved udgivelse af materiale til og om faget. En sammenfatning af de metodiske erfaringer, man herved har indvundet, viser, at undervisningsstoffet stort set kan deles i følgende områder: 

1. Filmens historie. 
2. Filmens teknik og udtryksmidler. 
3. Analyse og vurdering af film. 
4. Gennem produktion af elevfilm at indføre eleverne i filmens teknik og udtryksmidler. 

Undervisningen kan tage sit udgangspunkt i hvilket af de fire områder det skal være, men spørgsmålet om, hvilket stof man skal medtage, afgøres dels af elevernes modenhed, dels af lærerens forudsætninger for at behandle det pågældende stofområde.

Læs dokument