logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
1961
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 17 - Filmkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig viden om film- og TV-mediernes udtryksmåder og de særlige betingelser for produktion og modtagelse, der er baggrunden for deres funktion som oplevelses- og vidensformidlere.

Det tilstræbes, at eleverne opnår en forståelse af og en vurderende holdning over for den indflydelse, der gennem medierne kan øves såvel på den enkelte som på samfundet som helhed.

Undervisningen skal endvidere bidrage til, at eleverne udvikler deres oplevelsesformåen, og til, at de lærer at udtrykke sig ved hjælp af medierne. Tillige tilstræbes, at eleverne opnår en æstetisk rigere billedoplevelse og kunstforståelse.

Læs dokument