logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1976
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
1961
Danmark
1974
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 24 - Filmkundskab

Formålet med undervisningen i filmkundskab er, at eleverne erhverver viden om film- og TV-mediernes udtryksmåder og om de særlige betingelser for produktion og modtagelse, der er baggrunden for mediernes funktion som formidlere af oplevelser og oplysninger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler en vurderende holdning over for den indflydelse, der gennem medierne kan øves såvel på den enkelte som på samfundet som helhed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at udtrykke sig ved hjælp af medierne, og til, at de udvider deres forudsætninger for at opleve og bedømme film- og TV-kunst.

Læs dokument