logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Engelsk og tysk i 8. og 9. klasse

Formålet med undervisningen i engelsk og tysk i 8. og 9. klasse er at bibringe eleverne en sådan grad af fortrolighed med sproget, at de bliver i stand til at læse og forstå en tekst, der passer til deres alderstrin og forudsætninger og ikke frembyder særlige sproglige vanskeligheder.
Der bygges videre på det elementære sprogstof, der er indlært på forudgående klassetrin, så der nås en antagelig udtale, en vis færdighed i at forstå det talte sprog, hvor det drejer sig om kendte emner i en let sprogform, samt nogen evne til at udtrykke sig på det fremmede sprog inden for det gennemgåede stofs rammer. Alt for stramme krav med hensyn til udtale og grammatik bør undgås.

Læs dokument