logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1995
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 2 - Fremmedsprog

Engelsk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte engelske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en engelsk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

Tysk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

Fransk

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig et grundlag for at forstå det talte franske sprog, for at tale sproget, for at opfatte indholdet af en fransk tekst og for skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig for- ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

(Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, §§ 15, 17 og 18).

Læs dokument