logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Fælles Mål – Faghæfte 23 – Modersmålsundervisning

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed.

Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur fremmes.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i hjemlandets kultur, blandt andet for at lette børnenes eventuelle tilbagevenden til dette land, samt styrke den internationale forståelse.

Læs dokument