logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2003
Danmark
2005
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Fælles Mål 2009 – Hverdagstysk – Faghæfte 30

Formålet med undervisningen i hverdagstysk er, at eleverne stifter bekendtskab med det tyske sprog i både talt og skreven form, således at de tilegner sig et grundlag for at kunne klare sig i hverdagssituationer. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får et indblik i tyske kultur og samfundsforhold, som de afspejler sig i dagligdagen. Undervisningen skal desuden give eleverne lyst til også fremover at beskæftige sig med det tyske sprog og tysk kultur.

Læs dokument