logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 11 - Geografi

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om geografiske begreber og modeller, som kan skabe mulighed for oversigt og for at drage almene slutninger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får interesse for og tilegner sig nogen færdighed i at arbejde med geografiske begreber, modeller og metoder, herunder at opsøge, udvælge, analysere og vurdere tilgængelige oplysninger. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for naturgivne og menneskeskabte forholds betydning, så de kan arbejde sig frem til en begrundet stillingtagen til problemer i deres eget og andre samfund. 

Læs dokument