logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
1985
Danmark
1990
Danmark
1990
Danmark
1990
Danmark
1991
Danmark
1991
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1994
Danmark
1994
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 24 - Datalære

Formålet for folkeskolens undervisning i datalære er, at eleverne får mulighed for gennem beskæftigelse med emner og metoder fra datalæren,

at opnå indsigt i datalærens tværfaglige og almene karakter,

at erhverve sig viden om samfundets anvendelse af databehandling og at opnå forståelse af databehandlingens betydning for samfundet og for den enkelte,

at tilegne sig arbejdsformer, som sætter dem i stand til såvel enkeltvis som i grupper at erkende, afgrænse og formulere simple problemer af databehandlingsmæssig art, at udarbejde løsningsprocedurer og at tilpasse disse til det givne problem.

Læs dokument