logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1995
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
1974
Danmark
1985
Danmark
1990
Danmark
1990
Danmark
1990
Danmark
1991
Danmark
1991
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1992
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1993
Danmark
1994
Danmark
1994
Danmark
1995
Danmark
2003
Danmark
Fælles Mål 2009 – Edb – Faghæfte 26

Formålet med undervisningen i edb er, at eleverne udbygger den viden om og de færdigheder i brug af edb, som de tidligere har erhvervet. Gennem arbejde med udvalgte emner inden for informationsteknologien skal eleverne have oplevelser og opnå erfaringer, der øger deres kendskab til informationsteknologiske metoder og begreber. Gennem undervisningen skal elevernes handlemuligheder i forbindelse med brug af edb fremmes. 

Læs dokument