logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1989
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 4 - Kristendom/Religion

(Uddrag fra udvalgets udkast)

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om kristendommen og dens baggrund og får kendskab til de mest udbredte ikke-kristne religioner.

Undervisningen sigter endvidere imod, at eleverne opnår færdighed i at analysere og vurdere udsagn med religiøst indhold. Det tilstræbes, at de får forståelse af religiøse problemer og begreber og derigennem et bedre grundlag for at erkende og tage stilling til menneskelige livsspørgsmål af såvel individuel som social art.

[...]

Læs dokument