logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1989
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen - 13 - Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om kristendom­men og dens baggrund.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte bibelske tekster og vurdere udsagn, der bygger herpå.

Stk . 5. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af religiøse begreber og problemer og derigennem et bedre grundlag for at erkende og tage stilling til menneskelige livsspørgsmål af såvel individuel som social art.

(Undervisningsministeriets bekendtgø­ relse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, §4.).

Læs dokument