logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1960
Danmark
1974
Danmark
1976
Danmark
1976
Danmark
1989
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Fælles Mål 2009 - Kristendomskundskab - Faghæfte 3

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2.
Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammen- hæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.

Stk. 3.
Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

Læs dokument