logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1976
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Regning og Matematik

Formålet med regne- og matematikundervisningen er:

at bibringe eleverne kundskaber og færdigheder, 

at opøve og anvende de færdigheder i regning, som eleverne får brug for i livet uden for skolen, i familie, samfund og erhverv.,

at give eleverne fortrolighed med geometriens og aritmetikkens enkleste grundbegreber og metoder.

Læs dokument