logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1987
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen . 3. Samtidsorientering 1977

»Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at vurdere politiske, økonomiske og ideologiske udsagn.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske forhold, så de søger at klargøre sig de historiske forudsætninger og det værdigrundlag, der ligger bag egne og andres udsagn og handlinger.

Stk. 4. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne får kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige samfunds konflikter, til hvordan de søges løst, og til hvorledes det enkelte menneske alene
eller i samarbejde med andre kan få indflydelse på beslutninger i samfundet.

(Undervisningsministeriets bekendtgø- relse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 11.)

Læs dokument