logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1977
Danmark
1987
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2003
Danmark
2009
Danmark
2019
Danmark
Forenklede Fælles Mål - Samfundsfag

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

Læs dokument

Videns- og færdighedsområder