Fra samme fag

Biologi - Faghæfte 15

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i biolo­gi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgi­vende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge.

Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at ska­be grundlag for stillingtagen og hand­len i forhold til menneskets samspil med naturen.