Fra samme fag

Fælles Mål 2009 – Børnehaveklassen

Læs dokumentet

Lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007 med de ændringer, der følger af lov nr. 69 af 26. maj 2008.

§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen.