Fra samme fag

Fælles Mål - Natur/teknik - Faghæfte 13

Læs dokumentet

Formåletmed undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber omnatur og teknik, somhar værdi i det daglige liv.

Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter ogmedvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sigmed natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude.

Stk. 3. Undervisningen skalmedvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspilletmellemmenneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over formiljøet sombaggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejdemed fagene biologi, fysik/kemi og geografi.