Fra samme fag

Fotolære - Faghæfte 26

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddelelsesog udtryksmiddel. Stk. 2. Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til og mulighed for at arbejde med for skellige fotografiske teknikker og få forståelse af deres betydning i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.