Fra samme fag

Hvordan samarbejder man på skolen? En vejledning i samarbejdet mellem skolen, eleverne og forældrene - 1

Læs dokumentet

Folkeskoleloven af 1975 fremhæver samarbejdet mellem skole og hjem som et overordnet formål med skolens virksomhed. Siden »Undervisningsvejledning for Folkeskolen Skole, Elev og Forældre« blev udsendt i 1977, er skole-hjem samarbejdet blevet et stadig vigtigere område for skolens virksomhed. Med henblik på at styrke dette samarbejde blev der i efteråret 1985 nedsat en arbejdsgruppe i direktoratet med den opgave at udarbejde en ny undervisningsvejledning i skole-hjem samarbejdet.