Fra samme fag

Klare Mål - Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige og personlige udvikling

Læs dokumentet

Regeringen ønsker at styrke det faglige niveau i folkeskolen samtidig med, at undervisningen bliver differentieret og dermed målrettet den enkelte elev. En styrket faglighed i undervisningen går hånd i hånd med udviklingen af elevernes alsidige personlige kompetencer. Valget står ikke mellem, på den ene side, en faglig stærk skole – hvor eleverne ikke bryder sig om at være – eller på den anden side, en skole, hvor eleverne trives godt, fordi der ikke stilles krav.